Đối với hầu hết các sản phẩm tiêu dùng thường xuyên thường không áp dụng việc đổi trả, hoàn huỷ. Tuy nhiên để giúp khách hàng hiểu rõ và nâng cao sự hài lòng khi sử dụng sản phẩm. Khởi Tâm khuyến khích khách hàng dùng các sản phẩm kích thước nhỏ để xác định sản phẩm phù hợp trước khi sử dụng sản phẩm lớn, cụ thể:


Riêng sản phẩm Đèn Đốt Nến có chính sách như sau:

  1. Chính sách bảo hành
  • Sản phẩm bảo hành trong 3 tháng. Điều kiện bảo hành có trong phiếu bảo hành
  1. Chính sách đổi trả
  • Trong khoảng thời gian bảo hành, sản phẩm không thể sữa chữa thì khách hàng sẽ nhận được sản phẩm mới cùng loại với sản phẩm đã mua.